ΕΛΚ: Ανάγκη μεταρρυθμίσεων – Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας - Έκδοση νέου Π.Δ. Μεταθέσεων στα πρότυπα των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας

 Για πολλοστή φόρα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στην «αύξηση της οργανικής δύναμης του Λιμενικού Σώματος κατά 1500 άτομα» (εδώ 07:21). Έχει ήδη αναφερθεί με ανακοίνωση μας, την 12-11-2021 (εδώ), ότι αυτή η αύξηση είναι πλασματική. Πρόκειται για αύξηση οργανικών θέσεων και όχι για αύξηση οργανικής δύναμης!!

Για τον μέσο ακροατή - αναγνώστη το «αύξηση οργανικής δύναμης» συνεπάγεται ότι έχουν ήδη γίνει προσλήψεις 1500 ατόμων και υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα επιπλέον 1500 στελέχη, το οποίο αν πραγματικά είχε συμβεί θα το χειροκροτούσαμε!!!

Όμως με τον ρυθμό προσλήψεων που ακολουθείται,  η συμπλήρωση των νέων, κενών  1500 οργανικών θέσεων είναι ένα μακρινό όραμα.

Ακόμα και με τις προσλήψεις των 105 αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού (ΔΠΓ-ΔΜΓ) το Σώμα δεν θα ξεπεράσει τα 7500 στελέχη και θα υπολείπεται κατά 500 θέσεις για την πλήρωση των παλαιότερων 8000 οργανικών θέσεων.

Μετά την κατανομή των 900 νέων οργανικών θέσεων στο Αιγαίο οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανεμήθηκαν, οι θέσεις αυτές,  χαρακτηρίζονται ως  υποστελεχωμένες και  για να εξισορροπηθεί η κατάσταση σύμφωνα και  με τις δηλώσεις του  κ . Υπουργού αυτές θα ενισχυθούν.

Θα ενισχυθούν όμως με την μετακίνηση στελεχών από άλλες Υπηρεσίες, με συνέπεια την  αποδυνάμωση τους και με υπέρμετρο οικονομικό κόστος.

Ως επακόλουθο με την  εφαρμογή της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων για την πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων  , όπως αυτή προβλέπεται στο  ΠΔ 11/21 , το κόστος θα εκτιναχθεί σε πάνω από 1.500.000 ευρώ.

Αντί αυτού θα ήταν προτιμότερο για την πραγματική ενίσχυση της οργανική δύναμης του σώματος, αυτό το χρηματικό ποσό να διατεθεί στη συντήρηση και επέκταση της Σχολής Λιμενοφυλάκων και την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας δηλαδή αυτόνομης Παραγωγικής Σχολής του Λ.Σ. για όλα τα στελέχη του (αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, λιμενοφύλακες) ούτως ώστε να είναι εφικτή η πρόσληψη και εκπαίδευση 500 ατόμων ανά εξάμηνο, όπως  πραγματοποιήθηκε και στο παρελθόν, για την κάλυψη σε μικρό χρονικό διάστημα των υπέρμετρων  αναγκών του. Εν συνεχεία με την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας θα δύναται  να απεμπλακεί από τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού και να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των εισακτέων μέσω πανελληνίων στελεχών και την μετεκπαίδευση-επιμόρφωση του υπόλοιπου προσωπικού.

Η ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας ήταν ένα όραμα που νομοθετήθηκε  πριν 20 χρόνια ,τον Ιούλιο του 2001, με το Νόμο 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α /19-7-2001) όπου στο  άρθρο 6 ανέφερε: «Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται Ακαδημία Λιμενικού Σώματος και ρυθμίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και οι βαθμίδες εκπαίδευσης των Σχολών της Ακαδημίας». Δυστυχώς είχε την τύχη αρκετών άλλων διαταγμάτων που αφορούν το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του!!

 Το σχετικό Π.Δ. δεν εκδόθηκε ποτέ και το κόστος αυτών των επιλογών καλούνται για άλλη μια φορά να το πληρώσουν τα στελέχη και οι οικογένειες τους.

 Πέραν των προαναφερόμενων για την εξέλιξη του Σώματος  και των Στελεχών του θεωρούμε μονόδρομο την έκδοση νέου Π.Δ. Μεταθέσεων στα πρότυπα των άλλων σωμάτων ασφαλείας όπου θα πρέπει μέχρι και τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου να εκτελούνται μεταθέσεις μόνο σε πραγματικές κενές θέσεις και μόνο εφόσον τα στελέχη το επιθυμούν.

Όλες οι υπόλοιπες κενές θέσεις επιβάλλεται να καλύπτονται από νέες προσλήψεις και όχι από την ανακύκλωση των ίδιων στελεχών ώστε να  διατηρείται η οικογενειακή συνοχή και συνέχεια έχοντας ως αποτέλεσμα το θετικό πρόσημο στην απόδοση των στελεχών.

Επιτέλους ας αφήσουμε πίσω το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον για το καλό του Λιμενικού Σώματος και του συνόλου των στελεχών ανεξαρτήτως βαθμού και σχολής προέλευσης !! 


Νεότερη Παλαιότερη