ΕΠΛΣ Αν. Μακεδονίας - Θράκης : Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου


 Μετά από Δ.Σ της ένωσής μας και μετά από παραίτηση  Οργανωτικού  Γραμματέα σας  ανακοινώνουμε  την νέα σύσταση Δ.Σ ένωσης μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Πρόεδρος  : ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων     (Ανθ/στης  Λ.Σ     ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

Α΄ Αντιπρόεδρος : ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης    (Ανθ/στης Λ.Σ    ΑΜ: 5112 τηλ: 6973740561)

Β΄ Αντιπρόεδρος  : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Νικόλαος   (Ανθ/ρχος Λ.Σ     ΑΜ: 3220 τηλ: 6932524055)

Γενικός  Γραμματεας : ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος (Ανθ/στης Λ.Σ   ΑΜ: 4720 τηλ: 6973033521)

Αναπ/της  Γ.Γραμματέας  : ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης    (Ανθ/στης Λ.Σ   ΑΜ: 4755 τηλ: 6974901763)

Ταμίας  : ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ  Δημήτριος (Ανθ/στης Λ.Σ  ΑΜ: 6603 τηλ: 6974099939)

Οργανωτικός Ειδικός  Γραμ. : ΜΑΡΑΒΕΛΗ Ιωάννα (Υποπ/ρχος Λ.Σ ΑΜ: 3488 τηλ: 6972033854)


 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

                                                                  

ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων    (Ανθ/στης  Λ.Σ)  ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647 

 ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς   (Ανθ/στης  Λ.Σ) ΑΜ: 4383 τηλ: 6944955233

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος (Ανθ/στης   Λ.Σ  ΑΜ: 4720 τηλ: 6973033521

 

Νεότερη Παλαιότερη