Ενεργοποίηση του Συνήγορου του Λιμενικού Σώματος και χορήγηση των αδειών ν. 4808/ 2021 

Προς: ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ
 
ΚΟΙΝ: 1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ.κ. ΥΝΑΝΠ

2. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 
3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 
4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ


Θέμα :Ενεργοποίηση του Συνήγορου του Λιμενικού Σώματος και χορήγηση των αδειών ν. 4808/ 2021.

Πριν από λίγο καιρό  παρουσιάστηκε από τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη η θεσμοθέτηση του Συνήγορου του Λιμενικού Σώματος ως ασπίδα στις επιθέσεις όλων εκείνων που αμφισβητούν τη δράση του Λιμενικού Σώματος με μέριμνα για την άρτια και ολοκληρωμένη εκπροσώπηση των στελεχών του Λιμενικού που άγονται στα δικαστήρια – αστικά και ποινικά – για πράξεις και παραλείψεις κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και δεν διώκονται πειθαρχικά, με διατάξεις που εξασφαλίσουν προκαταβολή και το σύνολο των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων.

 

Η τροποποίηση είχε δημοσιευτεί με το  άρθρο  31 του  Ν. 4770 / 2021, ΦΕΚ-15 Α/29-1-21, όπου προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών  καθορίζονται το ανώτατο ύψος του συνόλου των εξόδων που, το ανώτατο ύψος της προκαταβολής επί των εξόδων, ο τρόπος υπολογισμού αυτών και άλλα σχετικά διαδικαστικά θέματα ούτως ώστε να δύναται η χρήση του από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ .

 

Βέβαια δεν ήταν κάτι περισσότερο από μία τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος ανενεργού θεσμικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα τροποποίηση του άρθρου 46 του Ν.4256 / 2014 !!!

 

Αν και το χρονικό διάστημα από 29-01-2021 έως και σήμερα είναι παραπάνω από αρκετό για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ώστε να ενεργοποιηθεί «ο συνήγορος του Λιμενικού», τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ουδεμία ενημέρωση υπάρχει επί του θέματος αν και υπάρχουν στελέχη που θέλουν να κάνουν χρήση του νομοθετήματος.

 

Στην ίδια μοίρα και η ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις άδειες του ν. 4808/ 2021 , ΦΕΚ 101 Α/19-6-2021, που ενώ τα στελέχη  θέλουν να κάνουν χρήση, η διοίκηση δεν είναι σε θέση να απαντήσει στα αιτήματα των στελεχών αν και έχει διανυθεί εύλογο χρονικό διάστημα από την δημοσίευση του νόμου.

 

Να τονίσουμε ότι στα στελέχη που έχουν υποβάλει αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων αδειών του ν. 4808/ 2021 ,όπως η τετράμηνη για την ανατροφή τέκνων, έχουν λάβει απάντηση από τη διοίκηση του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ,πως για τη χορήγηση αυτών αναμένεται η σχετική απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας.  

 

Καθίσταται σαφές ότι δεν  θα δεχτούμε να παραμένουν ανενεργές διατάξεις θετικές για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ., αναμένουμε την ενημέρωση μας καθώς και του συνόλου των στελεχών για τις προϋποθέσεις χορήγησης των προαναφερμένων.

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη