Παράταση λήψης κανονικών αδειών ετών 2019


 

Με την ΩΠ:101254/11-21 Δ/γη ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ(Γρ.Αδειών) παρατείνεται η λήψη κανονικής άδειας του έτους 2019 μέχρι την  31-05-2022.

 

Θυμίζομε πως με την από 04/10/21 παρέμβασή μας (εδώ) ζητήσαμε όπως παραταθεί η χορήγηση λήψης κανονικής άδειας έτους 2018 και 2019 μέχρι την 31-12-2021.

 

Ακολούθησε και σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων (εδώ)

 

Τονίσαμε πως οι  συνεχείς αποσπάσεις στελεχών στο ανατολικό Αιγαίο καθώς και η ανάθεση από τον κ. Υπουργό του καθολικού ελέγχου για τη διαπίστωση της κατοχής των προβλεπόμενων υγειονομικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των επιβαινόντων στα πλοία, είχε ως αποτέλεσμα να αδυνατεί η πλειοψηφία των Υπηρεσιών να χορηγήσουν τις κανονικές άδειες.

 

 Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι Υπηρεσίες στα αυξημένα καθήκοντα σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόστηκε άτυπο πλαφόν χορηγούμενων ημερών κατά την θερινή περίοδο ενώ στις περισσότερες νησιωτικές υπηρεσίες οι συνάδελφοι δεν έλαβαν ούτε μία μέρα άδεια.

 

Η πλειοψηφία των στελεχών δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα το σύνολο της κανονικής άδειας του έτους 2018 με συνέπεια να είναι ανέφικτη η χορήγηση της κανονικής άδειας έτους 2019 μέχρι την 31-12-2021.

 

Επιμένουμε πως κρίνεται απαραίτητη τόσο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών όσο και για την  λήψη των δικαιούμενων κανονικών αδειών από τα στελέχη η εκ νέου παράταση λήψης άδειας του έτους 2018 μέχρι την 31-03-2022 και  του 2019 μέχρι και την 31-12-2022.


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη