Π.Ο.Λ.: Η αδικία για τις ασφαλιστικές εισφορές των καταταγέντων 1990-95


Προς: ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη

Κοιν: α. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

         β. Υπουργείο Οικονομικών

 

                                                 

ΘΕΜΑ: Η αδικία για ασφαλιστικές εισφορές των καταταγέντων 1990-95.

Σχετ:Α) Το αρ.πρωτ:1470 Ε/7-10-21 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών       Υποθέσεων

      Β) Η αριθμ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών

           

     Σε συνεχεία αιτημάτων μας προς τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη  και κατόπιν σχετικού ερωτήματός που υπεβλήθη στη Βουλή (https://www.omospondia.gr/2021/10/1990-95.html) αλλά και πλήθος παρεμβάσεων που έχουν γίνει  στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ,το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με  το αρ.πρωτ:1470 Ε/7-10-21 έγγραφο του απαντά στην Ομοσπονδία μας ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των καταταγέντων 1990-95 δεν μπορούν να υπολογιστούν με συντελεστή 6,67% βάσει του αιτήματός μας αλλά θα παραμείνουν σε ποσοστό 20% όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 1-1-2020 σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 και την αριθ. 111482/0092/2016 Υ.Α (Β’ 4005).

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) θα επιμείνουμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αποκατάσταση της αδικίας έναντι των καταταγέντων τα έτη 90-95 .

Είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αδικήθηκαν από τον ασφαλιστικό νόμο 3865/2010 αφού υποχρεώνονται να εργαστούν μέχρι και 15 έτη παραπάνω σε σχέση με τους παλαιούς ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από 24,5 έτη εργασίας .

Δυστυχώς όμως ακόμη και αυτή η ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους όπως έχει παρουσιαστεί  με τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 επιπρόσθετων πλασματικών  ετών στην ουσία προκαλεί ακόμη μία κατάφορη αδικία εις βάρος τους αφού σε όλους δόθηκε η ευκαιρία να αναγνωρίσουν βάσει του ν.4387/16 τα πλασματικά έτη με ποσοστό 6,67% (φτάνοντας σταδιακά ανά έτος μέχρι και το 20% από 1-1-2020) πλην των καταταγέντων τα έτη 90-95.

Και αυτό γιατί στις σχετικές αιτήσεις συναδέλφων για την έναρξη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών με ποσοστό 6,67% το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε αρνητικά πως δεν τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα αφού τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφαλιστικών εισφορών .Τίθεται λοιπόν το εύλογο  ερώτημα, πως είναι δυνατόν σε όλους τους ένστολους ασφαλισμένους να δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα πλασματικά έτη με το χαμηλό ποσοστό των 6,67% και σε αυτούς του συνάδελφους όχι;

H απάντηση του ΓΚΛ στους συναδέλφους, που υπέβαλαν αίτημα αναγνώρισης της 3ετίας έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπονται στην αριθμ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπου ορίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3ετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, δεδομένου ότι πρόκειται για πλασματικό χρόνο ασφάλισης και όχι για πραγματικό, που απορρέει από πραγματική παρασχεθείσα εργασία.

Δεδομένου της απαγορευτικής απάντησης του ΓΚΛ οι συνάδελφοι έμειναν εγκλωβισμένοι σε μία μόνο επιλογή, δηλαδή , την αναγνώριση  της πλασματικής 3ετίας με το ανώτατο ποσοστό αναγνώρισης 20% στο μέγιστο κόστος για τους ίδιους αφού θα υπολογιστεί βάσει του μισθού τους κατά τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφαλιστικών εισφορών στη συνταξιοδότησή τους με το συνολικό κόστος να φτάνει και τα 15.000 ευρώ !!!

Ουδείς μπορεί να κατανοήσει το λόγο και την αιτία μίας τέτοιας στάσης ενός κράτους δικαίου απέναντι σε μία κατηγορία ασφαλισμένων που έχουν αδικηθεί όσο κανείς από το εκσυγχρονισμένο ασφαλιστικό μας σύστημα .           

Ζητούμε τόσο από τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ι, όσο και από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων να επανεξετάσουν το αίτημά μας και να αποκαταστήσουν την αδικία εις βάρος αυτής της κατηγορίας των συναδέλφων δεδομένου μάλιστα  ότι πρόκειται για μία νομοθετική ρύθμιση που δεν θα έχει εφαρμογή σε μεταγενέστερες κατηγορίες  ασφαλισμένων επαναπροσδιορίζοντας από 20% σε 6,67% το συντελεστή αναγνώρισης της 3ετίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 .  


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.


Νεότερη Παλαιότερη