ΟΧΙ στον Υποχρεωτικό εμβολιασμό, ΟΧΙ στη διενέργεια Rapid Test με οικονομική επιβάρυνση των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Κατόπιν των εξαγγελιών της Κυβέρνησης και την «προετοιμασία» των ενστόλων από τα ΜΜΕ σχετικά με τον επικείμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό και των Σωμάτων Ασφαλείας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών ομοφώνως παραθέτει τα εξής:

  1. Η ΠΟΛ τάσσεται κατηγορηματικά κατά της επιβολής του υποχρεωτικού εμβολιασμού στο ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Η θέση μας αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά πηγάζει από πληθώρα πηγών, νομοθεσιών (διεθνών & εθνικών) και αποδείξεων όπως:


    Α) Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 953/2021 (14-06-2021) ο εμβολιασμός για τον covid 19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός, απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες σε βάρος των μη εμβολιασμένων, καθώς, επίσης και ο εξαναγκασμός προσώπων σε εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού. 

        Τονίζουμε ότι ο ανωτέρω κανονισμός τυγχάνει υπερνομοθετικής ισχύος, είναι άμεσα δεσμευτικός και υπέρκειται δε της εθνικής νομοθεσίας όλων των Κ-Μ της ΕΕ.


    Β) Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 2361/2021 αναφέρει στην παράγραφο 7.3.1 ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και κανείς δεν θα υποστεί πίεση με πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα μέσα, εάν δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί. Συνάμα στην παρ. 7.3.2 τονίζεται η μη διάκριση των μη εμβολιασμένων πολιτών από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. 

        Υπενθυμίζουμε ότι το παρόν κείμενο-πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης πέρασε και υπερψηφίστηκε με την σύμφωνη γνώμη και των Ελλήνων Βουλευτών.


  Γ) Η επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης αναφέρει ότι το εμβόλιο είναι προαιρετικό. (http//emvolio.gov.gr)


    Δ) H Bάση Δεδομένων της EE EUDRA VIGILANCE, έως και τις 14/08/21, κατέγραψε 21.766 θανάτους και 2.074.410 παρενέργειες μετά τη χορήγηση των πειραματικών, έως και σήμερα, σκευασμάτων- εμβολίων κατά του covid 19.


  Ε) Σύμφωνα με την αρχή της συναίνεσης ύστερα από ενημέρωση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αρθ. 1 του Ν.3418/2005 και άρθ.12 του ιδίου νόμου, σε συνδυασμό με τη διάταξη του αρ.338 του Ν.4512/2018, οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή παρέμβαση επί του σώματος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ενώ δεν μπορεί να επιβληθεί ως αναγκαίος όρος για την εκπλήρωση δημόσιας υποχρέωσης. Η συναίνεση σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης, κατόπιν πρότερης και κατάλληλης ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους και όχι αποτέλεσμα πλάνης, δωροδοκίας, απάτης ή απειλής και να μην παρακάμπτει τα χρηστά ήθη. Σε κάθε περίπτωση δε, προβλέπεται ότι η συναίνεση δύναται να ανακληθεί ελευθέρως σε οποιοδήποτε στάδιο που προηγείται της ιατρικής πράξης ή παρέμβασης.


   ΣΤ) O ένστολος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων και την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. Αν όμως η διαταγή του προϊσταμένου του είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, δυνάμενη μάλιστα να επιφέρει μη αναστρέψιμη βλάβη, ο ένστολος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει αρμοδίως και προσηκόντως χωρίς αναβολή.


  1. Επιπλέον, δηλώνουμε την κατάφορη αντίθεσή μας στη διενέργεια από μη εμβολιασμένα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο (2) rapid tests ανά εβδομάδα σε ιδιωτικά εργαστήρια και μάλιστα, με δική τους ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση, διότι:


    Α. Προκαλείται έμμεση μείωση του μισθού των λιμενικών, η οικονομική τους αφαίμαξη, ενώ παράλληλα κατ΄ αυτόν τον τρόπο απεμπολείται το δικαίωμά τους στην παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας και πρόνοιας, δικαίωμα, βέβαια, το οποίο είναι κατοχυρωμένο για όλους τους πολίτες αδιακρίτως και χωρίς διαχωρισμούς. Τονίζεται ότι όλοι οι λιμενικοί ανεξαιρέτως είναι φορολογούμενα φυσικά πρόσωπα του ελληνικού κράτους και έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.


  Β. Είναι απόλυτα εμφανές ότι η επιβολή διενέργειας των ανωτέρω tests καταπατά την συνταγματική αρχή της ισότητας 4.1. και 4.2.


     Γ. Σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρικές έρευνες, αλλά και τις επίσημες παραδοχές της διορισθείσας από τη κυβέρνηση επιστημονικής ιατρικής ομάδας, οι εμβολιασμένοι, ομοίως με τους μη εμβολιασμένους, και νοσούν και μεταδίδουν, διαπίστωση ευρέως αποδεκτή και γνωστή από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Συνεπώς, δεν χωρεί καμία δικαιολογία για διαχωρισμό και διάκριση μη εμβολιασμένων και εμβολιασμένων, όταν και στις δύο κατηγορίες πολιτών υφίσταται ο ίδιος κίνδυνος διασποράς του ιού, αλλά και νόσησης από αυτόν.


     Δ.  Από τις 21/07/2021 το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχει ανακοινώσει ότι τα PCR test αποσύρονται παγκοσμίως την 31/12/2021 ως αναξιόπιστα, καθότι αποδείχτηκε ότι δεν διαχωρίζουν τον ιό του κορωνοΪού από τους υπόλοιπους ιούς της γρίπης.


    Ε. Η καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Εύη Λιανίδου, συνόψισε τα ευρήματα μελέτης που δημοσιεύθηκε σε έγκυρο περιοδικό «Annals of Internal Medicine», σύμφωνα με τα οποία: Η ευαισθησία των τεστ σε δείγματα σιέλου δεν διέφερε σημαντικά από τα ρινοφαργγικά επιχρίσματα σε ασυμπτωματικά άτομα ή με ήπια συμπτώματα. Επίσης, σε συσκευασία rapid test σιέλου για τον Sars cov 2 αναγράφεται ότι η ακρίβεια διάγνωσής του είναι 98,17% με πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ! Αναρωτιόμαστε λοιπόν για ποιο ακριβώς λόγο αποφασίζεται η διακοπή διενέργειας των συγκεκριμένων αξιόπιστων τεστ, τα οποία, βέβαια, επελέγησαν από την ίδια την κυβέρνηση και την αρμόδια επιστημονική επιτροπή αυτής, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα (έως και σήμερα),   ως η ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη της διασποράς του ιού covid στην κοινότητα, διάστημα μάλιστα, κατά το οποίο  δεν υπήρχε και η απαιτούμενη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.  


    ΣΤ. Με την επαναλαμβανόμενη και συχνή χρήση των rapid test, εκτός από την ταλαιπωρία, τον ψυχικό εξαναγκασμό, αλλά και τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, τιθέμεθα σε άμεσο κίνδυνο της υγείας μας λόγω της ύπαρξης οξειδίου του αιθυλενίου, με το οποίο  είναι εμποτισμένες οι μπατονέτες των rapid tests, ουσία η οποία βρίσκεται καταχωρισμένη και ταξινομημένη ως καρκινογόνος από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του καρκίνου, αλλά και από άλλους Οργανισμούς και φυσικά από το ελληνικό Υπουργείο Υγείας.

    

  Ως εκ τούτου, ζητούμε να συνεχιστεί η αποτελεσματική, έως και σήμερα, διαδικασία ελέγχου των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για τυχόν νόσηση από τον  ιό covid 19 με αποκλειστική  χρήση self test δωρεάν διάθεσης. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι  ο έλεγχος νόσησης πρέπει να αφορά το σύνολο των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ήτοι εμβολιασμένων και μη, καθότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τον εν λόγω ιό.

      3. Αναφορικά με την υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα hr.apografi των αποτελεσμάτων των rapid test, δηλώνουμε κάθετα την αντίθεση μας, διότι δεν υφίσταται καμία εγγύηση σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών μας δεδομένων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη ευαίσθητων, επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεση του. Μέχρι και σήμερα, συνεργαστήκαμε σε αυτήν την διαδικασία,  αφουγκραζόμενοι το πρόβλημα της πανδημίας, επιτρέποντας την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων προς διευκόλυνση της κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της στατιστικής παρακολούθησης των κρουσμάτων.

    Εν κατακλείδι, σας επισημαίνουμε ότι το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος είναι εκπαιδευμένο με πολυετή επιχειρησιακή πείρα (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια)  σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας και ανά πάσα ώρα και στιγμή επικείμενου κινδύνου της ακεραιότητας της χώρας, είναι άμεσα ανακλήσιμο και μάχιμο να καταστείλει οποιαδήποτε απειλή κατά της Πατρίδας. Η επιβολή υποχρεωτικότητας εμβολιασμού στα στελέχη του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ., που θα επιλέξουν να ασκήσουν το αναφαίρετο και θεμελιώδες δικαίωμά τους να μην εμβολιαστούν, καθώς και η επιβολή οποιασδήποτε μορφής κύρωσης που θα αποσκοπεί σε άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό των στελεχών σε εμβολιασμό (πχ αναστολή εργασίας), θα αποτελέσει ΜΕΙΖΟΝ πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος και κατ΄ επέκταση για την εθνική ασφάλεια της Πατρίδας μας, αλλά και των συμφερόντων αυτής

Συνεπώς, καθιστούμε υπεύθυνο οποιονδήποτε διαμορφώσει δια των ενεργειών του τις ως άνω συνθήκες κινδύνου.  

Οι Λιμενικοί, άνδρες και γυναίκες, έχουμε ορκιστεί να τηρούμε το Σύνταγμα της Ελλάδας και έχουμε αποδείξει περίτρανα πως ουδέποτε οπισθοχωρήσαμε και πως πάντα μαχόμενοι διαφυλάττουμε Πατρίδα και Δημοκρατία. 
Νεότερη Παλαιότερη