Ένωση Λιμενικών Κρήτης : Ανακοίνωση σχετικά με τον καθολικό έλεγχο επιβίβασης στα πλοία από στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ


 Ανακοίνωση τής Ένωσης Λιμενικών Κρήτης: Κατόπιν της σημερινής ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (https://www.omospondia.gr/2021/07/blog-post_23.html) σχετικά με διευκρινήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν κατόπιν της ανάθεσης από την διοίκηση  καθηκόντων καθολικού ελέγχου για τη διαπίστωση της κατοχής των προβλεπόμενων υγειονομικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των επιβαινόντων στα πλοία επιβάλλεται να τονίσουμε τα κάτωθι.

 

Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή ( Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) είναι και  οι  έλεγχοι για την  επόπτευση της τήρησης της νομιμότητας.


Σύμφωνα με τον  Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), την πλήρη ευθύνη για τους ελέγχους για την επιβίβαση στο πλοίο την  έχει ο Πλοίαρχος  και κατ΄ επέκταση η πλοιοκτήτρια εταιρία και το πλήρωμα του πλοίου.


Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ελέγχουν πάντα αν τηρούνται τα διατασσόμενα από την κείμενη νομοθεσία και σαφέστατα ελέγχουν αν τα πλοία εφαρμόζουν τα περιοριστικά μέτρα COVID-19 κατά την επιβίβαση των επιβατών. Eιδικά για την τήρηση της νομιμότητας επί του πλοίου κατά την διάρκεια των ταξιδιών  διενεργούνται και εν πλω έλεγχοι.


Η πραγματοποίηση των νέων ελέγχων θα γίνεται με ηλεκτρονική εφαρμογή (app) για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart telephones) και tablets.


Συμπερασματικά αδυνατούμε να κατανοήσουμε την έκδοση διαταγής στην οποία φαίνεται τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να αναλαμβάνουν τον ρόλο-εργασία των υπαλλήλων των ακτοπλοϊκών εταιριών χωρίς μάλιστα να διατεθούν στα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ο κατάλληλος εξοπλισμός,  κινητό τηλέφωνο – “smartphone”  ή  tablet με ενεργή σύνδεση δεδομένων (data)  για την λειτουργία της εφαρμογής,  αλλά διατάσσοντας την εγκατάσταση αυτής από τα στελέχη των Λιμενικών Αρχών που θα διενεργούν τους ελέγχους, προφανώς στις ιδιωτικές συσκευές τους, χωρίς καν να αναφέρουν ότι χρειάζεται και ενεργή σύνδεση ίντερνετ για την λειτουργία της.


Να επισημάνουμε ότι  η διαταγή προς τα στελέχη εκδόθηκε  την 14-07-21 για εφαρμογή της από 15-07-21 βάση της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43319/2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3066 Β’/09-07-2021), όπου  οριζόταν και τα απαιτούμενα υγειονομικά πιστοποιητικά τα οποία έπρεπε να επιδεικνύουν οι επιβιβαζόμενοι σε πλοία. Η προαναφερόμενη όμως ΚΥΑ  έπαυσε να ισχύει την ημέρα έναρξης εφαρμογής των μέτρων  15-07-21 και ώρα 06:00!!

www.enosi-limenikon-kritis.eu


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη