ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος: Eπίσκεψη στο A΄ Λιμενικό Τμήμα Αγιοκάμπου ΛαρίσηςΗ ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος επισκέφτηκε το A΄ Λιμενικό Τμήμα Αγιοκάμπου Λαρίσης προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί για τις εξελίξεις αναφορικά με το νέο ΠΔ μεταθέσεων αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών σύμφωνα με όσα προκύπτουν με το αυξημένο κατά 1500 στελέχη ,νέο οργανόγραμμα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 Η Ένωσή μας τα τελευταία έτη απευθύνθηκε σε κάθε φορέα προκειμένου να αναβαθμιστεί η Λιμενική Αρχή του Αγιοκάμπου σε συνάρτηση με αυτή του Στομίου που μετά τον Λιμενικό Καλλικράτη έχει υποβιβαστεί σε εποχικό Φυλάκιο.

Στις συναντήσεις μας αυτές τονίσαμε ότι ένα από τα θύματα του Καλλικράτη είναι και το Λιμενικό Τμήμα Αγιοκάμπου που πλέον καλύπτει και τις ανάγκες του Στομίου και προβλέπει σύνθεση 10 ατόμων τα οποία και δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που μιας ακτογραμμής 90 χιλιομέτρων και με χιλιάδες τουρίστες κατά τη καλοκαιρινή περίοδο .

Για το λόγο αυτό ζητούμε  το Λιμενικό Τμήμα  να αναβαθμιστεί και να αυξήσει τις οργανικές θέσεις στο διπλάσιο ήτοι σε 20. 

Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το νέο ΠΔ Μεταθέσεων που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων στις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Ένωσή μας ήταν η μόνη που αντέδρασε με ένστολη διαμαρτυρία πριν ένα έτος στην ψήφιση του Ν.4676/20 ενώ μέσω της Π.Ο.Λ. όπου και ανήκει θα συνεχίσει τον αγώνα προκειμένου να ανατρέψει το ισχύον σύστημα μεταθέσεων απευθυνόμενη σε όλους τους πολιτικούς φορείς αλλά και προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη και στο ΣτΕ. 

Καταγγέλλουμε κάθε υπεύθυνο για τη προώθηση και θέσπιση του νέου ΠΔ καθώς οι διατάξεις του είναι επιζήμιες για τα στελέχη του ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ :

Τακτικές μεταθέσεις .

1.  Δεν παρέχεται στα στελέχη πλέον η δυνατότητα επιθυμίας παραμονής ή μη.

2. Τόπος επιλογής: δεν δίνετε η δυνατότητα να δηλωθούν και να θεωρούνται ως ίδιος τόπος οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: 

3.  Ο διαχωρισμός των μορίων σε αντικειμενικά και υπηρεσιακά  δημιουργεί τεράστιες αδικίες.

4. Τα κοινωνικά κριτήρια δεν αποτελούν μετρήσιμο μέγεθος αφού αναφέρεται ότι λαμβάνονται απλά υπόψη και δεν προκύπτει ότι δεσμεύουν το συμβούλιο μεταθέσεων.  

5. Δεν διασφαλίζεται πλέον η συνυπηρέτηση μεταξύ των συζύγων στα Σ.Α και στις Ε.Δ. .

6.  Πλέον δεν δύνανται, εφόσον το επιθυμούν  οι υπηρετούντες σε Πλωτά Μέσα και αφού συμπληρώσουν το 45ο έτος .

 

Έκτακτες μεταθέσεις . 

1.       Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως αν υπάγονται σε κατηγορίες με ιδιαίτερα κοινωνικά και ευαίσθητα χαρακτηριστικά (τρίτεκνοι-πολύτεκνοι- άτομα με σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας)  και ανεξαρτήτως  αν έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε δύσκολες υπηρεσίες και μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους ακόμη και σε περιπτώσεις συμπλήρωσης 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, δύναται να μετατεθούν εκτάκτως για υπηρεσιακές ανάγκες  (είτε χρειαστεί να συνεδριάσει το συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων είτε όχι) σε χρόνο ανύποπτο και χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας .

2.       Εκτάκτως  και χωρίς κάποια άλλη διαδικασία τα στελέχη θα μετατίθενται για τη κάλυψη θέσεων ευθύνης Προϊσταμένου ή Υπολιμενάρχη σε όλες τις Λιμενικές  Αρχές  (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Λ/Σ και τα Λ/Τ) αλλά και σε κάθε υπηρεσία που υπηρετούν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω διάταξη αφορά τους συναδέλφους κάθε βαθμίδας οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν σε κάποια θέση ευθύνης ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει αίτηση ή όχι και χωρίς να έχουν το δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας.

3.      Εκτάκτως και καταλαμβάνοντας πλέον θέσεις ευθύνης (έτσι βαφτίστηκαν) μετατίθενται οι κυβερνήτες και οι μηχανικοί των πλωτών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιπρόσθετα:

Η κατανομή των οργανικών θέσεων όπως αυτή σχεδιάζεται θα δημιουργήσει δυσαναπλήρωτα κενά στα νησιά και ταυτόχρονα στοχοποιεί   σχεδόν όλες τις υπηρεσίες της ηπειρωτικής Ελλάδος οι οποίες από το 2015 και μετά έχουν αποδυναμωθεί στο μέγιστο βαθμό .

Παράλληλα θα καταστήσει τις νησιωτικές υπηρεσίες ως υποστελεχωμένες σε ποσοστό μέχρι και 50%  με αποτέλεσμα να γίνει ανέφικτη η μετάθεση και των στελεχών που υπηρετούν και σε αυτές και επιθυμούν τη μετακίνηση τους στο τόπο συμφερόντων τους.

Πρέπει να καταστεί σαφές  ότι ο επιμερισμός των οργανικών θέσεων αν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της συνολικής ανακατανομής επί των 9.500 θέσεων, καταληκτικά θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα φαινομενικά θα είχε λύσει! 


Συμπερασματικά διαπιστώνεται πως η εφαρμογή του Π.Δ. 11/2021 είναι «εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα»  αφού από τη μία καθιστά υποχρεωτική τη διαδικασία μεταθέσεων  και από την άλλη  την καθιστά καταστροφική σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται.

Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος θα συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων  και σε άλλες υπηρεσίες ενισχύοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες της για ανατροπή του
 ΠΔ Μεταθέσεων.

 

     “ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ’’  

     Αναγνωρισμένο σωματείο με αριθ. 375/2001 Απόφαση Πρωτοδικείου Βόλου 

Καταχ. Βιβλίου ΜΗΤΡΩΟΥ Σωματείων Πρωτοδικείου Βόλου Α.Μ. 1788/2001

  Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (Π.Ο.Λ)

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη