Π.Ο.Λ.: Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων με έκδοση διευκρινιστικής διαταγής


 

Σε συνέχεια της από 20-04-2021 ανακοίνωσης – ενημέρωσης για τις δηλώσεις τόπου επιλογής και κοινωνικών κριτηρίων ( https://www.omospondia.gr/2021/04/blog-post_6.html ) και λόγω ότι έχουν προκύψει ερωτήματα κατά την διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσης του τόπου προτίμησης και των κοινωνικών κριτηρίων αιτούμαστε :

 

·         Αντί της υποβολής πρόσφατου  αντίγραφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ως αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας ή κατοικίας προς παραχώρηση από το γονέα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από γονέα του συζύγου ή της συζύγου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και της άνευ ουσίας υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986   για την αποδεδειγμένα δυνατότητα της άμεσης εγκατάστασης του στελέχους, την αντικατάσταση τους με την υποβολή μόνο μιας  υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του στελέχους  στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του  ακινήτου το οποίο θα δηλώνεται ως στέγη ως κάτωθι: ο ΑΤΑΚ - ( Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) , η διεύθυνση  , το είδος του εμπράγματος δικαιώματος ( πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας )  καθώς και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση παραχώρησης από γονείς να ζητείται  υπεύθυνη δήλωση του παραχωρούντα στην οποία θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία.

 

·         Την έκδοση διευκρινιστικής με  επίσημες απαντήσεις επί της διαδικασίας για τα υπόλοιπα ερωτήματα – προβλήματα που έχουν προκύψει και έχουν απαντηθεί προφορικά.

 

Ως εκ τούτου ζητούμε και την επίσημη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (29/04) για υποβολή των δηλώσεων.Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη