Π.Ο.Λ.: Σ/Ν “Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ζητήματα οικογενειακού δικαίου”


 

Εξετάζοντας το Σ/Ν με θέμα “Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ζητήματα οικογενειακού δικαίου” το οποίο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,  αναφέρουμε για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς για τα διαζευγμένα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι είναι γονείς, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη  ώστε  να βρίσκονται κοντά σε αυτά, τουναντίον  η Υπηρεσία δύναται να τους μεταθέσει στερώντας τους ακόμα και τον περιορισμένο  χρόνο της προσωπικής επικοινωνίας με τα τέκνα τους η οποία και τους παρέχεται έως και τώρα!

 

Επιπροσθέτως, ενώ ισχύουν νομοθετικά κατοχυρωμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των γονέων (δηλ. προστασία στους γονείς των τριών τέκνων οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια αυτών) θεωρεί τους διαζευγμένους γονείς άνευ επιμέλειας και ως μη έχοντες τέκνα παρόλο που υποχρεούνται εκ του νόμου για την πιστή τήρηση των αποφάσεων περί  καταβολής της διατροφής και  διατήρησης της επαφής & της προσωπικής επικοινωνίας με τα τέκνα τους.

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι για τα στελέχη  τα οποία δεν τηρούν ή δεν συμπράττουν την υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση της γονικής μέριμνας,  ο έτερος γονέας δύναται να προσφύγει κατά αυτού στις δικαστικές αρχές  με όποιες επιπλέον αρνητικές συνέπειες επιφέρει αυτό και αφετέρου με ότι επιθυμούν και απαιτούν κατά την αντιμετώπισή τους ισότιμα από το κράτος ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της  επικοινωνίας με τα τέκνα τους στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία όσο και η επαφή αυτού και η διαμονή στην οικία του γονέα.

 

Επειδή το δικαίωμα και η υποχρέωση  της προσωπικής επικοινωνίας διασφαλίζεται μόνο αν βρίσκονται και οι δύο γονείς κοντά στα τέκνα τους ή κοντά στον τόπο διαμονής τους, αιτούμαστε στη νομοθετική ρύθμιση να ορίζεται σαφέστατα λόγω της φύσης του επαγγέλματος των Σωμάτων Ασφαλείας – Ενόπλων Δυνάμεων να προβλεφθεί: η  υποχρέωση του εργοδότη, προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού και κατ’ επέκταση για τη  μη εργασιακή  απομάκρυνση (μη μετάθεση) των γονέων από τον τόπο διαμονής των τέκνων σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν .Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη