Π.Ο.Λ.: Ενημέρωση για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας μέχρι πέντε έτη, ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

 

Μετά από πλήθος ερωτημάτων συναδέλφων, αναφορικά με την από 12-03-2021 απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κ. Π. Τσακλόγλου  σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας και προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων του διπλάσιου ή τριπλάσιου χρόνου έως και τα πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού ενημερώνουμε τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ΔΕΝ αφορά την μάχιμη πενταετία την οποία δικαιούνται να αναγνωρίσουν.

Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαντώντας στη Βουλή των Ελλήνων δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφέρει ότι το άρθρο  11 του Ν. 4609/2019, σχετικά με την αναγνώριση και προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διπλάσιου ή τριπλάσιου χρόνου έως και πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, δεν έτυχαν της επεξεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οριζόμενη στο αρ. 73 παρ. 2 του Συντάγματος. Η  αναφερθείσα διαδικασία αναφέρεται σε διάταξη που είχε θεσμοθετηθεί μόνο για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και όχι για τα Σώματα Ασφαλείας.

 

{Η ανωτέρω διάταξη δεν αφορά την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας αλλά αναφέρεται επιπρόσθετα στα πλασματικά έτη των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις με συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό}.

 

Ø  Αναφορικά με την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με την Φ.10042/Οικ.13567/329/8-6-2018 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Aλληλεγγύης,  οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του N. 3865/2010 οι οποίες αφορούν μόνο τα Σώματα Ασφαλείας, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).

 

Δηλαδή ισχύει ο συντελεστής 20%  (εισφορές εργοδότη και εργαζομένου)  επί των 5νθημέρων, ήτοι 2.392,20 ευρώ.

 

Ø  Συνήθη ερωτήματα συναδέλφων:

 

1Ερώτηση: Ποιες κατηγορίες Λιμενικών αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία;
    
Απάντηση: Οι Λιμενικοί που κατετάγησαν μετά την 1.10 1990 οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν την αναφερόμενη ημερομηνία.

2
Ερώτηση: Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας μπορεί να διενεργηθεί και από τους παλαιούς και από τους νέους ασφαλισμένους;
   
Απάντηση: Ο νέος ασφαλισμένος μπορεί να την αναγνωρίσει σε κάθε περίπτωση και ο παλαιός μόνον όταν έχει καταταγεί μετά την 01-10-1990, οι υπόλοιποι (δηλαδή  οι καταταγέντες πριν την 30-9-1990) δεν καταβάλλουν εισφορές.

3
Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;
    
Απάντηση: Όχι, είναι προαιρετική.

4
Ερώτηση: Πότε μπορεί να αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία;
  
Απάντηση: Η μάχιμη πενταετία μπορεί να αναγνωριστεί από σήμερα και μέχρι την αποχώρηση του στελέχους από το Σώμα.

5. 
Ερώτηση: Μπορεί να αναγνωρισθεί μέρος της μάχιμης πενταετίας;
   
Απάντηση: Ναι, αρχίζει η αναγνώριση και με υπεύθυνη δήλωση του στελέχους παύονται οι κρατήσεις στο χρόνο που επιθυμούμε  {π.χ. θέλω να αναγνωρίσω μόνον 2 έτη υπηρεσίας. Ξεκινάνε οι κρατήσεις και μετά την ολοκλήρωση των 24 μηνών με υπεύθυνη δήλωση του στελέχους παύουν να ισχύουν για το περαιτέρω χρονικό διάστημα}.

6. 
Ερώτηση: Μπορούν να εξοφληθούν τα μάχιμα με τη μορφή του εφάπαξ;
    
Απάντηση: Όχι, αυτή η κράτηση γίνεται μόνο με δόσεις. Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να διενεργηθεί μόνον όταν κάποιος διαγραφεί από το Σώμα και υποβάλλει δικαιολογητικά συνταξιοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.-

 

 


                                           Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.


Νεότερη Παλαιότερη