Π.Ο.Λ.: Ενημέρωση για την αναγνώριση συντάξιμων ετών φοίτησης σε Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

 


Σε συνέχεια της από 25/11/2020 ανακοίνωσή μας  σχετικά με την αναγνώριση συντάξιμων ετών φοίτησης σε Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών αφού απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς αναζητώντας το νομικό πλαίσιο που διέπει την αναγνώριση των ετών φοίτησης σε Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν ενημερώνει τους συναδέλφους για τα κάτωθι :   

 

Με τον ασφαλιστικό νόμο 3863/10 παρέχεται η δυνατότητα στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας , που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από 01/01/2015,να αναγνωρίσουν ,καταβάλλοντας τις ανάλογες κρατήσεις ,τα χρόνια φοίτησης στις ανώτατες σχολές ακόμη και αν αυτό δεν αποτέλεσε βασικό προσόν κατάταξης  .

 

Οι διατάξεις που διέπουν το Λιμενικό Σώμα και καθορίζουν την διαδικασία πρόσληψης και εξέλιξης μέσα στο Σώμα εξισώνουν  τα ΑΕΙ με τις σχολές Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και από το 2009 (μετά από σχετικό νόμο) και με τα ΤΕΙ .

 

Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,  όμως ,το ΓΛΚ απεφάνθη ότι όσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό αυτό διάστημα ως συντάξιμο,, μόνο εφόσον θεωρούνται «παλαιοί ασφαλισμένοι» (ημερομηνία πρώτης ασφάλισης τους να είναι προγενέστερη της 01/01/1993).

 

Κατά συνέπεια μέχρι και πρόσφατα τα προερχόμενα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που ανήκουν σε κλάδο σύνταξης  μετά το 1993  δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα έτη σπουδών στις Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. καθώς δεν θεωρούνται ισότιμες με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  

Θετική εξέλιξη.

 

Παρά το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν κατέστη δυνατή η θεσμοθέτηση διάταξης που θα επέλυε το ζήτημα με την ταυτόχρονη αναγνώρισή των Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ως ισότιμες με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. διαπιστώσαμε πως ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποστείλει σημειώματα με θετική απάντηση σε συναδέλφους που αιτήθηκαν την έγκριση αναγνώρισης των ετών σε Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

 

Ως εκ τούτου οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αναγνωρίσουν τις σπουδές τους στις σχολές  Εμπορικού Ναυτικού. μπορούν ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται και για τα έτη σπουδών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ να υποβάλουν σχετικό αίτημα αναγνώρισης και για τα έτη σπουδών στις σχολές Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν..

 

Θυμίζουμε ότι βάσει του ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου)  από την 12/05/16  αυξήθηκε σταδιακά το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών μεταξύ αυτών και των ετών σπουδών.

 

Σύμφωνα με αυτό  τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπέβαλαν  αιτήσεις εξαγοράς το 2017, πλήρωσαν με ποσοστό 10% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους , όσοι έκαναν το 2018 με ποσοστό 13,34 %, το 2019 ποσοστό 16,67% και από το 2020 και μετά 20%.

 

Ως εκ τούτου το σημερινό ποσοστό αναγνώρισης των ετών (εξαιρουμένων των μηνών εκπαιδευτικών ταξιδιών με πλοία αφού έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές ασφάλισης) σε Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. είναι 20%.

  

 

Νεότερη Παλαιότερη