Π.Ο.Λ. :Διεκδίκηση καταβολής αναδρομικών


 

Μετά τον δικαστικό αγώνα που δόθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους  των Σωμάτων Ασφαλείας, των Στρατιωτικών αλλά και στελεχών, για την διεκδίκηση των αποδοχών των ανωτέρω υπηρετούντων σε Σ.Α και Στρατό, που περικόπησαν με τους ν.4093/2012 και 4307/2014, επετεύχθη η κήρυξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικών των «μνημονιακών» περικοπών. Η Πολιτεία, αν και με σημαντική καθυστέρηση, και κάτω από τη συνεχή συνδικαλιστική πίεση των φορέων και τη δικαστική πίεση ατομικά των συναδέλφων, συμμορφώθηκε τελικώς με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταβάλλοντας τον Δεκέμβριο του 2018 τα οφειλόμενα αναδρομικά, αλλά και αυτά μόνο για το διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2016.

 

Εν τω μεταξύ, όμως, με το ν. 4472/2017, θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο από 1.1.2017, με τις διατάξεις του οποίου δεν επαναφέρθηκαν, όπως θα ήταν εύλογο, σε ισχύ οι μισθολογικές διατάξεις, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος των αντισυνταγματικών διατάξεων των ν. 4093/2012 και 4307/2014, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε η διατήρηση των αποδοχών που δικαιούνταν τα στελέχη στις 31.12.2016, μέσω «προσωπικής διαφοράς».

 

Κατά των διατάξεων του νέου μισθολογίου και της ερμηνείας για διατήρηση μέσω «προσωπικής διαφοράς» των αποδοχών που καταβάλλονταν στα στελέχη στις 31.12.2016 αντί των αποδοχών που νομίμως θα καταβάλλονταν αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι αντισυνταγματικοί νόμοι 4093/2012 και 4307/2014, προσέφυγαν εκ νέου οι συνδικαλιστικές ενώσεις των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι σχετικές αιτήσεις ακύρωσης εκδικάστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας την 10η.1.2020, οπότε και αναμένεται σύντομα η έκδοση απόφασης.

 

Ενόψει δε, της αναμονής για την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ΔΕΝ συνιστάται στους συναδέλφους να προβούν σε ατομικές ενέργειες, για τη διεκδίκηση των αποδοχών τους (όπως αυτές περικόπηκαν με το νέο μισθολόγιο), πριν την έκδοση της απόφασης, αλλά θεωρείται σκόπιμο να αναμένουν το αποτέλεσμα της δίκης, το οποίο θα αφορά στο σύνολο των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.

Ανάλογα δε με το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης που θα εκδοθεί, θα καθοριστούν τότε όλες οι επόμενες κινήσεις σε συνδικαλιστικό και δικαστικό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να ενημερώνει τους συναδέλφους για κάθε εξέλιξη προκειμένου να αποκατασταθούν στο 100% οι αδικίες που μας έπληξαν οικονομικά από 1.8.2012. βάσει του ν. 4093/2012 (Μνημόνιο 3).
Νεότερη Παλαιότερη