ΕΠΛΣ ΑΝ. Μακεδονίας & Θράκης : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών


 

 Σας ανακοινώνουμε αποτελέσματα αρχαιρεσιών της ένωσης μας  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

    Α΄ Αντιπρόεδρος:ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5112 τηλ: 6973740561)

    Β΄Αντιπρόεδρος : BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Νικόλαος (Ανθ/ρχος  Λ.Σ ΑΜ: 3220 τηλ: 6932524055)

    Γενικός Γραμματέας: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 4720 τηλ: 6973033521)

    Αναπ/τής  Γ.Γραμματέας :  ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης  (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 4755 τηλ: 6974901763)

    Ταμίας :ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημήτριος (Αρχ/στης Λ.Σ ΑΜ: 6603 τηλ: 6974099939)

 ΕιδικόςΓραμ. Οργανωτικού:ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Αναστάσιος (Σημ/ρος  Λ.Σ ΑΜ: 3678 τηλ: 6938077170)

   

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

                               ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

                               ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς (Ανθ/στης Λ.Σ. ΑΜ: 4383 τηλ: 6944955233)

                               ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος ( Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ:4537 τηλ:6971601421)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Πρόεδρος : ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος (Σημ/ρος Λ.Σ ΑΜ: 3352 τηλ:6936148558)

           Μέλοι: ΒΕΝΕΤΗΣ Δημοσθένης ( Σημ/ρος Λ.Σ ΑΜ: 4040 τηλ:6985828330)    

                       ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεμιστοκλής ( Αρχ/στης Λ.Σ ΑΜ: 6618 τηλ:6944419492)

Εκπρόσωπος για την ΠΟΛ:

                                   ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

  Παρακαλούμε για την  ενημέρωσή σας.

                 Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας


      ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων                                         ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος

 


Νεότερη Παλαιότερη